תהליך העבודה

שלב ראשון –  שלב מיפוי והגדרת האתגרים

לימוד מצב קיים בחברה.

למידה של האתגרים איתם מתמודד בעל העסק או המנכ"ל.

מיפוי תהליכים קיימים חוזקות חולשות איומים והזדמנות .

ניתוח נתונים ויחסים פיננסים

שלב שני – גיבוש המלצות ודרכי פעולה

שלב זה מאופיין בהגדרות מטרות יעדים, חזון עסקי

מחקר שוק, תוכנית פעולה מפורטת, הכוללת שיפור תהלכים מימוש פוטנציאל שוק.

הגדלת סל המוצרים/העמקה בשוק קיים/ כניסה לשוק חדש ועוד…

שלב שלישי – יישום תוכנית העבודה

יצירת תשתית ואוטומציה בעסק המותאמת לצרכי הארגון ליצירת מנגנונים שיווק.

הגדלת הכנסות ורווחים להגדלת עסקי הליבה והרחבתם ובניית שגרות עבודה.

שיפור תהליכי מכירה, תהליכי שיווק הגדרות תפקידים, שיפורים טכנולוגים ועוד..

שלב רביעי – הטמעה ויישום

הטמעת התהליכים והשינויים בארגון . הטמעת הטכנולוגיה ותהליכי האוטומציה.

הטמעת שגרות עבודה חדשים שינויי הרגלים ותהלכי עבודה חדשים.

בדיקת מדדי העסק והגעה ליעדים שהוגדרו בתחילת התהליך